نام و محل استقرار مدیران گروه دانشکده

 

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری:

با توجه به لزوم بررسی پرونده تحصیلی دانشجویان پیش از تعیین تاریخ دفاع و صدور وضعیت تحصیلی دفاع از پایان نامه توسط کارشناس آموزش مربوطه، لذا می بایست جهت هماهنگی در این خصوص به آموزش دانشکده مراجعه نموده در غیر این صورت عواقب ناشی از آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

تسهیلات در زمینه سربازی اعضای فعال در شرکت های دانش بنیان و فناور

اطلاعیه‬ نحوه‬ عضویت در انجمن علمی برق آبی ایران برای سال ۹۶ و ۹۷(۳۰/‏۱۱/‏۱۳۹۶)

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری ورودی ۹۶ و دانشجویان ورودی سالهای قبل که از سال ۹۶ شروع به تحصیل نموده‌اند (۲۵/‏۰۹/‏۱۳۹۶)

 


لیست تلفن های داخلی دانشکده فنی و مهندسی