اخبار

قابل توجه پذیرفته شدگان جدید

احتراما، پذیرفته شدگان سال تحصیلی 94-93 که روز شنبه مورخ 94/6/29 به دانشکده فنی و مهندسی مراجعه نموده اند و شماره گرفته اند ولی موفق به ثبت نام نشده اند، از شماره صد الی دویست و پنجاه میتوانند روز یکشنبه مورخ 94/6/30 برای انجام امور ثبت نام به دانشکده فنی و مهندسی مراجعه فرمایند و ما بقی متعاقبا اعلام خواهد گردید.

ادامه مطلب

قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی اشد و دکتری سال 93

دانشجویان محترم پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری سال 93 به منظور مشخص شدن وضیت پذیرفته شدن در نیمسال اول یا نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 میتوانند از روز یکشنبه مورخ 93/7/6 ساعت 14 به بعد با مراجعه به وب سایت دانشکده به آدرس engineering.srbiau.ac.ir از وضیت خود مطلع گردند.

ادامه مطلب