اخبار

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید

احتراماً، با اطلاع می رساند امروز و فردا شنبه و یکشنبه مورخ 93/6/29 و 93/6/30 از دانشجویان برطبق شماره های داده شده ثبت نام به عمل می آید و از روز دوشنبه مورخ 93/6/31 به بعد دانشجویان می بایست برای ثبت نام بر اساس حروف الفبا مراجعه نمایند.لازم به ذکر است دانشجویان برای اطلاع از زمان ثبت نام خود می توانند به سایت واحد علوم و تحقیقات و سایت روابط عمومی به شرح ذیل مراجعه فرمایند. www.srbiau.ac.ir www.prsrbiau.ac..ir

ادامه مطلب