اطلاعیه ها

محل شارژ کارت غذای ناهار

احتراماً بدینوسیله محل شارژ کارتهای تغذیه اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم در امور تغذیه اماکن مشروحه ذیل قابل انجام می باشد: 1- ساختمان فیزیک پلاسما 2- ساختمان مجتمع آزمایشگاهی ذکریای رازی 3- ساختمان اداری 4- ساختمان علوم پایه 5- ساختمان علوم انسانی

ادامه مطلب

فرم تعمیر تجهیزات کامپیوتری

احتراماً، باستحضار می رساند، همکارانی که متقاضی تعمیر کیس کامپیوتر هستند، قبل از ارسال کیس به اداره تعمیرات و نگهداری کامپیوتر می بایست، فرم پیوست را تکمیل نموده و همراه با کیس ارسال نمایند.

ادامه مطلب