گروه مهندسی صنایع

 

برنامه ترمیک (چارت تحصیلی)

 

لیست دروس جبرانی پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۶ رشته مهندسی صنایع گرایشهای سیستم سلامت، سیستم کلان، سیستم مالی، مدیریت مهندسی، کیفیت و بهره وری

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد و دکتری سال ۹۶ به بعد کلیه گرایشهای رشته مهندسی صنایع

سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد و دکتری سال ۹۶ به بعد رشته مهندسی صنایع

 

برنامه ترمیک دوره دکتری رشته مهندسی صنایع ورودیهای جدید ۱۳۹۵ گرایشهای اتوماسیون--تحقیق در عملیات-- برنامه ریزی تولید

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره دکتری سال ۹۵ کلیه گرایشهای رشته مهندسی صنایع

اطلاعیه مهم برای دانشجویان دکتری صنایع ورودی سال ۹۵

چارت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستمها

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۵ کلیه گرایشهای رشته مهندسی صنایع

لیست دروس جبرانی برای دانشجویان کارشناسی ارشد سال ۹۵ کلیه گرایشهای رشته مهندسی صنایع

 

دروس ارائه شده نیمسال اول ۹۶-۹۵ لیست یک

دروس ارائه شده نیمسال اول ۹۶-۹۵ لیست دو