مهندس پلیمر

آخرین بروز رسانی محتوای این صفحه: یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۵

طرح دروس بر اساس نام استاد

نام استاد

نام درس

طرح درس

دکتر جهانمردی

شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها (کارشناسی ارشد)

دانلود

شیمی فیزیک پلیمرها (کارشناسی)

دانلود

 

دکتر عباسیان

خواص و کاربرد پلیمرهای طبیعی (کارشناسی)

دانلود

روش اندازه گیری مشخصات پلیمرها (کارشناسی)

دانلود

خواص مهتدسی پلیمرها (کارشناسی ارشد)

دانلود

مهندسی پلاستیک (کارشناسی)

دانلود

روش تحقیق (کارشناسی)

دانلود

زبان تخصصی (کارشناسی)

دانلود

 

دکتر بازگیر

فرآیند شکل دهی پلیمرها (کارشناسی ارشد)

دانلود

کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم گیری و برنامه ریزی

دانلود

مدیریت منابع انسانی

دانلود