برد مالی

 

 

·    تحویل پرینت ثبت نهایی امور مالی به بایگانی آموزش:

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که پس از اخذ پرینت نهایی از امور مالی، دانشجویان موظفند یک برگ ازآن را جهت درج در پرونده دانشجویی به بایگانی آموزش تحویل دهند در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو خواهد بود و امور مالی پرینت مجدد صادر نخواهد کرد.

 

                    (امور مالی)

 

·        قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده فنی و مهندسی:

 جهت مشاهده وضعیت بدهی و شهریه خود به سایت اینترنتی واحد قسمت امور مالی ، گزینه وضعیت مالی مراجعه نمایید و از طریق گزینه پرداخت شهریه ، اقدام به پرداختد بدهی شهریه نمایید ·   
مدارک مورد نیاز جهت اخذ تخفیف مقرر در ماده 12 آیین نامه تخفیف شهریه تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی:

 1- تصویر برگه تثبیت مالی مربوط به نیمسال مورد درخواست یا تصویر پشت و روی کارت دانشجویی متقاضی ( کارت دانشجویی بایستی دارای اعتبار باشد )

2- اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و دانشجوی هم زمان شاغل به تحصیل در خانواده

( منظور از دانشجوی شاغل به تحصیل : همسر دانشجو ، برادر ، خواهر ، پدر ، مادر و فرزندان تحت تکفل است )

3- اصل گواهی اشتغال به تحصیل معتبر مربوط به دانشجوی هم زمان شاغل به تحصیل در خانواده مربوط به نیمسال مورد درخواست

4- کارنامه تحصیلی ( توسط کارشناس رشته صادر می گردد )

تبصره 1- : به دلیل اینکه هر دو دانشجوی تحت تکفل در خانواده می بایست مجرد باشند ارائه اصل شناسنامه هر دو الزامیست .

تبصره 2- : می بایست کلیه نمرات نیمسال قبل دانشجو اعلام و در نیمسال گذشته مشروط نشده باشد .

تبصره 3- : مهلت ارائه درخواست تخفیف شهریه جهت نیمسال اول تا پانزدهم آذر ماه و جهت نیمسال دوم تا پانزدهم اردیبهشت ماه می باشد . ( مدارک تخفیف شهریه مربوط به نیمسال های قبل ، قابل ارسال و اعمال نمی باشد .)                                 

                                                                                               ( آموزش دانشکده )

 

·