فرم هاوفایلهای ضروری پژوهش دانشکده (کلیه گروه ها)

 

تفکیک رشته‌های کارشناسان پژوهش و شماره تماس دفتر پژوهش

 

فرم‌ها و فایل‌های مورد نیاز دانشجویان

دانلود تمامی فایل‌های مورد نیاز دانشجویان رشته مهندسی مواد

فرم استعلام هزینه‌های مصرفی از آزمایشگاه‌ها برای دانشجویان مهندسی مواد

فرم بازدید برای دانشجویان مهندسی مواد

فرم معرفی نامه حمایت مالی برای دانشجویان مهندسی مواد

فرم معرفی نامه برای دانشجویان مهندسی مواد

فرم اطلاعات کلی مقالات جدید برای دانشجویان مهندسی مواد

فرم ۴ برگی موضوع پروژه برای دانشجویان مهندسی مواد

فرم چک لیست مربوط به تأیید مقالات به منظور اخذ مجوز دفاع

فرم درخواست دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی مواد جهت استفاده از امکانات آزمایشگاه‌ها

فرم شماره ۱ درخواست استفاده از امکانات آزمایشگاهی

فرم شماره ۲ جهت استفاده از امکانات مجتمع آزمایشگاهی

فرم شماره ۴ مربوط به استعلام هزینه‌های آزمایشگاهی

فرم شماره ۵ تأیید هزینه‌های پرداخت شده در ارتباط با پایان نامه یا رساله

فرم معرفی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته مهندسی مواد به آزمایشگاه‌ها

فرم معرفی دانشجویان رشته مهندسی مواد به آزمایشگاه‌ها برای تهیه مواد اولیه

فرم معرفی دانشجویان رشته مهندسی مواد به ستاد ویژه توسعه فناوری نانو


تذکرات مم برای انجام دفاع
آئین نامه نحوه نگارش پایان نامه

فرم تسویه حساب با گروه تخصصی

مراحل و مدارک مورد نیاز برای تسویه حساب به همراه فرم اصالت پایان نامه و منشور اخلاق پژوهش

فرم ساختار بانک اطلاعات، پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری

فرم‬ گواهی‬ شرکت‬ در‬ جلسات‬ دفاع (۱۷/‏۰۶/‏۱۳۹۵)

فرم ارزیابی مقاله
فرم انصراف از نمره مقاله

فرم آزمایشگاه خارج از واحد

راهنمای تکمیل فرم‌های دفاع و مراحل دفاع


بخشنامه مربوط به ساماندهی امور دفاع دانشجویان (۰۳/‏۰۵/‏۱۳۹۶)

بخشنامه ساماندهی امور داوری پایان نامه‌ها (۰۳/‏۰۵/‏۱۳۹۶)

بخشنامه جمع آوری توانمندیهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان‌ها برای ارتباط با صنعت و جامعه (۰۳/‏۰۵/‏۱۳۹۶)

بخشنامه شماره ۱۲۲۳۲ مورخ ۰۸/‏۰۲/‏۱۳۹۴در خصوص ثبت پروپوزال در سیستم ثبت پروپوزال و بهره برداری از این سامانه (۳۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه ۱۰۷۸۱۶/‏۲۹/‏۸‬ مورخ ۲۳/‏۱۲/‏۱۳۹۵‬ ذکر اسامی فاقد تخصص در طرح‌های پژوهشی و مقالات منتشر شده (۳۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه دفاع از پروپوزال و ارائه گزارش ۶ ماهه (۳۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه مربوط به دانشجویان دکتری پژوهش محور (۳۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه ۵۳۳۱۸ مورخ ۱۷/‏۰۷/‏۱۳۹۵در خصوص عدم دسترسی به اساتید راهنما و مشاور و اعلام به گروه و پژوهش دانشکده (۳۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه ۱۲۰۱۰/‏۲۹/‏۸‬ در خصوص مهلت یکساله تسهیلات چاپ مقاله (۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه شماره ۱۲۸۵۶ در خصوص چاپ پشت و رو پایان نامه و رساله (۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه نحوه آدرس دهی مقالات (۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه نحوه ارائه مقاله جهت انجام دفاع، تخصیص نمره، تسویه حساب و مهلت ارائه مقاله (۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه ۹۸۴۳/‏۲۹/‏۸‬ در خصوص مهلت ارائه مقالات دانشجویان دکتری (۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه روند تصویب موضوع‬ پروپوزال و دفاع از پایان نامه دانشجویان‬ دکتری (۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه روند تصویب موضوع‬ پروپوزال و دفاع از پایان نامه دانشجویان‬ کارشناسی‬ ارشد (۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه عهده دار بودن مکاتبات بودن استاد راهنما در مقالات (۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه بروزرسانی فهرست نشریه‌های بی اعتبار (۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه ۲۰۲۳۶/‏۲۹/‏۸‬ اخذ واحد پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری (۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه ۱۴۴۲۶/‏۲۹۱۵‬ در خصوص مشاوران صنعتی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری (۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی (۱۹/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه نحوه معرفی دانشجویان به ستاد نانو (۱۹/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه لزوم برگزاری جلسه پیش دفاع از رساله دکتری (۱۴/‏۱۰/‏۱۳۹۵)


فرم پروپوزال مقطع دکتری به همراه چک لیست رساله دکتری و فرمهای شماره (۱) تا (۳) --۱۴/‏۱۰/‏۱۳۹۵

صورتجلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان دکتری (۱۷/‏۰۶/‏۱۳۹۵)

فرم صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتری

فرم چک لیست تأیید مقالات دکتری به منظور اخذ مجوز دفاع

فرم ارائه سمینار پیشرفت کار تدوین رساله دکتری -۱۸/‏۱۱/‏۱۳۹۵

فایل نمونه پروپوزال دکتری

قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصص پزوهش محور


فرم پروپوزال مقطع کارشناسی ارشد ---۱۴/‏۱۰/‏۱۳۹۵

فرم چک لیست پیشنهاد تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد


فرمهای مورد نیاز برای برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت:

فرم شماره ۱: طرحنامه برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی کوتاه مدت

فرم شماره ۲: فرم برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت که نیاز به صدور گواهی پایان دوره دارند


فرم و مراحل اخذ کارآموزی رشته مهندسی هسته‌ای (کارشناسی)

فرم و مراحل اخذ پروژه رشته مهندسی هسته‌ای (کارشناسی)


فرم کارآموزی رشته مهندسی ورزش (کارشناسی)

فرم پروژه رشته مهندسی ورزش (کارشناسی)

نحوه نگارش پروژه رشته مهندسی ورزش (کارشناسی)


فرم کارآموزی رشته مهندسی پرتوپزشکی (کارشناسی)

فرم پروژه رشته مهندسی پرتوپزشکی (کارشناسی)

نحوه نگارش پروژه رشته مهندسی پرتوپزشکی (کارشناسی)


فرم‌های مورد نیاز رشته مهندسی پلیمر (کارشناسی)


لیست ژورنال‌های ISI

نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه‌ها و رساله‌ها

نحوه ارئه مقاله جهت انجام دفاع، تخصیص نمره و تسویه حساب

تصمیم گیری در خصوص درخواست اضافه نمودن استاد راهنما و مشاور

نحوه آدرس دهی مقالات

مراحل اخذ دو نمره مقاله

لیست ژورنال‌های نامعتبر جدید