اخبارواطلاعیه های پژوهشی دانشکده

مسابقه بین المللی طراحی و ساخت دوچرخه الکتریکی (۲۱/‏۰۵/‏۱۳۹۶)

اعطای کمک تحصیلی به دانشجویان جویای کار- شرکت هوا ابزار تهران (۲۱/‏۰۵/‏۱۳۹۶)

لیست برخی از برنامه های دآآد (DAAD) برای روابط دانشگاهی و پروژه های تبادل دانشگاهی (۰۳/‏۰۵/‏۱۳۹۶)

لیست برخی از برنامه های بورسیه دآآد (DAAD) برای دانشجویان و محققین در ایران (۰۳/‏۰۵/‏۱۳۹۶)

رویداد Falling Walls Lab Tehran

بخشنامه مربوط به ساماندهی امور دفاع دانشجویان (۰۳/‏۰۵/‏۱۳۹۶)

بخشنامه ساماندهی امور داوری پایان نامه ها (۰۳/‏۰۵/‏۱۳۹۶)

بخشنامه جمع آوری توانمندیهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان ها برای ارتباط با صنعت و جامعه (۰۳/‏۰۵/‏۱۳۹۶)

برگزاری دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی (۰۳/‏۰۵/‏۱۳۹۶)

برنامه های حمایتی از شرکت ها و موسسات دانش بنیان (۰۳/‏۰۵/‏۱۳۹۶)

برگزاری همایش ملی آمایش علم و فناوری (۰۳/‏۰۵/‏۱۳۹۶)

برگزاری اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران (۰۳/‏۰۵/‏۱۳۹۶)

مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (۲۰/‏۰۴/‏۱۳۹۶)

برگزاری کارگاه تخصصی در پردیس علمی - تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی شهر زیراب شهرستان سوارکوه مازندران (۲۰/‏۰۴/‏۱۳۹۶)

برگزاری نمایشگاه بین المللی ایپاس ۲۰۱۷ (۲۰/‏۰۴/‏۱۳۹۶)

فرصت مطالعاتی‬ انجمن بین المللی دانشگاه های جنوب شرق آسیا (آساهیل) (۲۴/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد ملی علم ایران) (۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (آکادمی‬ علوم‬ چین) (۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای ایران (۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه شماره ۱۲۲۳۲ مورخ ۰۸/‏۰۲/‏۱۳۹۴‬ در خصوص ثبت پروپوزال در سیستم ثبت پروپوزال و بهره برداری از این سامانه (۳۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه ۱۰۷۸۱۶/‏۲۹/‏۸‬ مورخ ۲۳/‏۱۲/‏۱۳۹۵‬ ذکر اسامی فاقد تخصص در طرحهای پژوهشی و مقالات منتشر شده (۳۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه دفاع از پروپوزال و ارائه گزارش ۶ ماهه (۳۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه مربوط به دانشجویان دکتری پژوهش محور (۳۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه ۵۳۳۱۸ مورخ ۱۷/‏۰۷/‏۱۳۹۵‬ در خصوص عدم دسترسی به اساتید راهنما و مشاور و اعلام به گروه و پژوهش دانشکده (۳۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه ۱۲۰۱۰/‏۲۹/‏۸‬ در خصوص مهلت یکساله تسهیلات چاپ مقاله (۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه شماره ۱۲۸۵۶ در خصوص چاپ پشت و رو پایان نامه و رساله (۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه نحوه آدرس دهی مقالات (۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه نحوه ارائه مقاله جهت انجام دفاع، تخصیص نمره، تسویه حساب و مهلت ارائه مقاله (۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه ۹۸۴۳/‏۲۹/‏۸‬ در خصوص مهلت ارائه مقالات دانشجویان دکتری (۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه روند تصویب موضوع‬ پروپوزال و دفاع از پایان نامه دانشجویان‬ دکتری (۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه روند تصویب موضوع‬ پروپوزال و دفاع از پایان نامه دانشجویان‬ کارشناسی‬ ارشد (۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه عهده دار بودن مکاتبات بودن استاد راهنما در مقالات (۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه بروزرسانی فهرست نشریه های بی اعتبار (۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه ۲۰۲۳۶/‏۲۹/‏۸‬ اخذ واحد پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری (۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه ۱۴۴۲۶/‏۲۹۱۵‬ در خصوص مشاوران صنعتی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری (۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی (۱۹/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

بخشنامه نحوه معرفی دانشجویان به ستاد نانو (۱۹/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

 

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در دوره Matlab (آقای بالاوند)(۱۹/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

 

راه اندازی مرکز شماره ۲ پارک علم و فناوری و فراخوان جذب شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور و صاحبان ایده (۰۳/‏۰۲/‏۱۳۹۶)

 

لزوم برگزاری جلسه پیش دفاع از رساله دکتری --۱۴/‏۱۰/‏۱۳۹۵

فهرست مجلات و نشریات جعلی و بی اعتبار-- ۱۱/‏۱۰/‏۱۳۹۵

 

 


لیست ژورنالهای ISI

دومین کنفرانس نقش پژوهش و فناوریهای نوین در مدیریت مواد زائد صنعت نفت