اعلام تاریخ دفاعیه دانشجویان دانشکده

آخرین بروز رسانی محتوای این صفحه: یکشنبه ۱ بهمن ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۰

جلسات دفاعیه گروه مهندسی هسته ای -پرتوپزشکی

جلسه دفاعیه آقای مصطفی اسماعیل طاهری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای - پرتو پزشکی چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی عمران

جلسه دفاعیه آقای شهریار آق ولی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمد رضا میقانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای علی آجرلو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۱۳ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای اشکان حراجی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۱۳ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای مسعود مطلبیان دانشجوی دکتری رشته مهندسی عمران - خاک یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای آرش شادمند دانشجوی دکتری رشته مهندسی عمران - خاک یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم الهام بیات دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۷ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم ساناز اسلامی جمال آیاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - منابع آب چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۹:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای شهریار چاره جو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - راه و ترابری چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۱:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانمسمانه صادقی سامیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای احسان حاتمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - راه و ترابری یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۲:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای رضا میلانچیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۷ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای حمید دهقانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۷ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم نازیلا تحسین زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مدیریت منابع آب چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۶ ساعت ۸:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای سید محمد میرهادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل دوشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۷ ساعت ۱۳ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای حسین ولی پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه دوشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای احمد طوسی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل یکشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۶ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی شیمی

جلسه دفاعیه خانم رضوان فرهمند کیا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمد سعید آقایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم پریسا ابراهیم دوست رود پشتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم افسون غیاثی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای سینا سبزی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای علی رامک دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم شوکا صفی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم مینا یونس نیا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمد شریف پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای امیرحسین جهانگیر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم ساناز شهبازی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم الهه یاغچیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۵:۴۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم اکرم خلجی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم صدف صانع پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمدرضا پناهی فرهادلو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه اقای محمد مهدی رمضانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم شبنم وزیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم میترا زنگویی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم محبوبه مهربانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم کاملیا کاشانی نسب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم بهناز حاجب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۷ ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می گردد.

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی معدن

جلسه دفاعیه آقای احسان داداشی دانشجوی دکتری رشته مهندسی معدن چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۸ برگزار می گردد.

 

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی پلیمر

جلسه دفاعیه خانم شیوا مظفری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۱۰ برگزار می گردد.

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی صنایع

جلسه دفاعیه خانم مهشید رحمانی سامانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستمهای اقتصادی و اجتماعی روز شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۱ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای حشمت ا... درگاهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سمدیریت سیستم و بهره وری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۲ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای علیرضا عبدی گنج آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستمهای اقتصادی و اجتماعی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۹ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم مریم قاسم زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستمهای اقتصادی و اجتماعی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای امیر محمد قاسمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم سمانه قاسم کاشانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی و اجتماعی روز دو شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۰ ساعت۹ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم نگار روشن بین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع- صنایع روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۰۷ ساعت ۱۳ برگزار می گردد.

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی نساجی

جلسه دفاعیه خانم مرضیه خبره دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۸:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای روح ا.. کمانی دانشجو ی دکتری رشته مهندسی نساجی روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۷ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم مریم میرزایی دانشجو ی دکتری رشته مهندسی نساجی روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۸ ساعت ۱۰ برگزار می گردد.