اعلام تاریخ دفاعیه دانشجویان دانشکده

آخرین بروز رسانی محتوای این صفحه: چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۵

جلسات دفاعیه گروه مهندسی هسته ای -پرتوپزشکی

جلسه دفاعیه خانم مژده یوسفی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای-راکتورمورخ ۹۵/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای روح ا... شیراوند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای-مواد و چرخه سوخت مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم مرضیه گودرزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای-پرتوپزشکی مورخ ۹۵/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم مهرناززهتاب ور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای-راکتور مورخ ۹۵/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم لاله یونسی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای-مهندسی مورخ ۹۵/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم مینو نیک فلاح دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای-راکتور مورخ ۹۵/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم مهرو رضایی پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای-راکتور مورخ ۹۵/۱۱/۲۵ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای اصغر شاه حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای-راکتور سوخت مورخ ۹۵/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می گردد.

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی عمران

جلسه دفاعیه آقای ستار صالحی دانشجوی دکتری رشته مهندسی عمران - آب چهار شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای سعید صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت چهار شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای سعید کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت چهار شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای افشین رئوف دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت سه شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای سید سیاوش شجاعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت سه شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای جلال بهرامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت سه شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم النا ممبینی دانشجوی ارشد رشته مهندسی عمران -راه و ترابری سه شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۰ ساعت ۱۱ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم مهسا قاسمی نسب دانشجوی ارشد رشته مهندسی عمران -برنامه ریزی حمل و نقل یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم شیدا روشنخواه دانشجوی ارشد رشته مهندسی عمران -برنامه ریزی حمل و نقل مورخ ۹۶/۰۲/۲۰ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی شیمی

جلسه دفاعیه خانم سپیده رستمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم آرزو نوروزی یامچلو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۹ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه اقای حسن محمودی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می گردد.

 

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی معدن

جلسه دفاعیه آقای مهدی شاهجویی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن- فرآوری مواد معدنی روز چهار شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۰۶ ساعت ۱۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای علی اله وردی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن- فرآوری مواد معدنی روز چهار شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲ برگزار می گردد.

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی پلیمر

جلسه دفاعیه آقای سیدآرمین زارع استخرجی دانشجوی ارشد رشته مهندسی پلیمر مورخ ۹۵/۱۱/۱۸ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای مصطفی ارجمندپور دانشجوی ارشد رشته مهندسی پلیمر مورخ ۹۵/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰ برگزار می گردد.

 

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی صنایع

جلسه دفاعیه آقای حمیدرضا جعفری دانشجو ی دکتری رشته مهندسی صنایع اجتماعی روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم فاطمه طیباتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی اجتماعی روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۶/۲۹ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی نساجی

جلسه دفاعیه خانم مریم میرزایی دانشجو ی دکتری رشته مهندسی نساجی روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۸ ساعت ۱۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم ساینا قصابی دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی مورخ ۹۵/۱۱/۲۶ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم آتوسا معظمی دانشجو ی دکتری رشته مهندسی نساجی روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۶/۳۱ ساعت ۸ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای مهدی تقوی دانشجو ی دکتری رشته مهندسی نساجی روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰ برگزار می گردد.