برد دانشجویی و فرهنگی

تلفن تماس امور دانش آموختگان ۴۴۸۶۸۴۱۹-۰۲۱
تلفن تماس امور دانشجویان ۴۴۸۶۸۴۲۰-۰۲۱
 

 

 
فرم درخواست تخفیف دو دانشجویی
فرم درخواست کارت دانشجویی الکترونیکی (مفقودی)
فرم درخواست کارت دانشجویی (تعویض کارت)
مدارک لازم جهت صدور گواهینامه موقت و ریز نمرات مقطع دکتری
مدارک لازم جهت صدور گواهینامه موقت و ریز نمرات مقطع کارشناسی ارشد
مدارک لازم جهت صدور گواهینامه موقت و ریز نمرات مقطع کارشناسی
قابل توجه دانشجویانی که درخواست میهمان شدن (یک نیمسال یا بیشتر) به واحدهای دیگر دارند.
قابل توجه دانشجویان محترم که جهت انجام امور فارغ التحصیلی مراجعه می نمایند.
فرم درخواست تایید گواهی پزشکی
قابل توجه فارغ التحصیلان گرامی
فرم درخواست خروج از کشور (الف)
فرم تایید مدیریت محترم گروه جهت صدور گواهی خروج از کشور (فرم ب)