مهندسی شیمی

آخرین بروز رسانی محتوای این صفحه: دوسنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۰

طرح دروس بر اساس نام استاد

نام استاد

نام درس

طرح درس

دکتر پژوم

بازیافت و جداسازی مواد بیولوژیک (ارشد)

دانلود

بیوتکنولوژی غذایی (ارشد)

دانلود

آزمایشگاه بیوتکنولوژی (ارشد)

دانلود

 

دکتر عطار

تکنولوژی آنزیم (ارشد)

دانلود

 

دکتر نصر

انتقال حرارت کنوکسیونی پیشرفته (دکتری)

دانلود

ریاضیات پیشرفته (ارشد)

دانلود

 

دکتر حیدری نسب

مکانیک سیالات پیشرفته

(کارشناسی ارشد و دکتری ۳و احدی)

دانلود

طراحی راکتورهای صنعتی ویژه

(دکتری ۳ واحدی)

دانلود

انتقال حرارت پیشرفته

(کارشناسی ارشد و دکتری ۳ واحدی)

دانلود

ریاضیات پیشرفته

(کارشناسی ارشد ۳ واحدی)

دانلود

 

دکتر علوی

پدیده‌های انتقال در صنایع غذایی (ارشد)

دانلود

روش تحقیق (ارشد)

دانلود

تکنولوژی آنزیم (ارشد)

دانلود

 

دکتر همتی

سینتیک و طراحی راکتور پیشرفته

دانلود

تصفیه آب و فاضلاب

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

دکتر حسین بنی اسدی

ریاضیات مهندسی پیشرفته

(کارشناسی ارشد گرایش صنایع غذایی ۳ واحدی)

دانلود

طرح راکتور پیشرفته

(کارشناسی ارشد گرایش محیط زیست ۳ واحدی)

دانلود