مهندسی معدن

آخرین بروز رسانی محتوای این صفحه: چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۵

 

طرح دروس بر اساس نام استاد

نام استاد

نام درس

طرح درس

دکتر کاوه آهنگری

مکانیک سنگ پیشرفته (جبرانی دکتری استخراج ۳و احدی)

دانلود

ابزاربندی و آزمایش صحرایی (تخصصی دکتری مکانیک سنگ ۲ واحدی)

دانلود

 

دکتر

 

دانلود

 

دکتر

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دکتر

آ

دانلود

 

دانلود

 

   

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دکتر

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

 

 

دکتر

 

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

 

دکتر

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دکتر

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

 

دانلود

 

دانلود

 

دکتر

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دکتر

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دکتر

 

دانلود

 

دانلود

 

 

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس مبانی هیدرومتالورژی و آزمایشگاه (دکتر معصومه کردپریجائی)

 

 

 

 

 

 

درس مدلسازی و شبیه سازی و مبانی کنترل سیستمهای فرآوری مواد معدنی (دکتر معصومه کردپریجائی)

مدیریت و بازیافت باطله ها و قراضه ها (دکتر معصومه کردپریجائی)

درس کانی شناسی فرآیند (دکتر معصومه کردپریجائی)

مباحث ویژه (ژئومکانیک نفت)

اقتصاد مواد معدنی

آتشباری پیشرفته

بررسی فنی و اقتصادی