کارمندان دانشکده فنی و مهندسی

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

رئوس وظایف

محل استقرار

شماره تماس

تصویر پرسنلی

1

 

حبیبی

رئیس آموزش

کلیه امور آموزشی دانشجویان و اساتید

طبقه سوم ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

44868406

داخلی : 6615

2

مهدی

گیلا

کارشناس آموزش

کارشناس رشته مهندسی ورزش و مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی و مهندسی معدن و مهندسی مواد در مقطع تحصیلات تکمیلی

طبقه سوم ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

3-44868401

داخلی : 6637

3

محسن

حبیبی

کارشناس مسئول امور دانش اموختگان

انجام کلیه امور فارغ التحصیلان دانشکده فنی و مهندسی

طبقه دوم دانشکده فنی و مهندسی

3-44868401

6647

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

رئوس وظایف

محل استقرار

شماره تماس

تصویر پرسنلی

4

محمدصادق

قدیمی

کارشناس آموزش

کارشناس رشته مهندسی صنایع در مقاطع ارشد و دکتری

طبقه سوم ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

3-44868401

داخلی : 6678

5

فرزانه

پاک­رو

کارشناس آموزش

کارشناس خدمات ماشینی (اخذ و ثبت دروس و نمره و......)

طبقه سوم ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

3-44868401

داخلی : 6665

6

شیرزاد

ابراهیمی

کارشناس آموزش

کارشناس رشته­ مهندسی مهندسی نساجی در کلیه مقاطع

طبقه سوم ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

3-44868401

داخلی : 6640

7

فرزانه

عبدالهی

کارشناس آموزش

کارشناس اداره برنامه­ریزی آموزشی و اساتید حق­التدریس و امور هیأت علمی

طبقه سوم ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

3-44868401

داخلی : 6612

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

رئوس وظایف

محل استقرار

شماره تماس

تصویر پرسنلی

8

عباس  داوودی

کارشناس آموزش

کارشناس رشته­های مهندسی پرتوپزشکی و مهندسی هسته­ای در کلیه مقاطع (کارشناسی-ارشد و دکتری)

طبقه سوم ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

3-44868401

داخلی : 6679

9

داراب

جبارپور

کارشناس آموزش

انجام کلیه امور فارغ التحصیلان دانشکده فنی و مهندسی

طبقه سوم ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

3-44868401

داخلی : 6647

10

داماد

وطن­پرست

بایگان دانش­آموختگان

بایگانی پرونده های فارغ التحصیلان

طبقه سوم ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

3-44868401

داخلی : 6654

11

مهدی

شبابی

کارشناس آموزش

کارشناس رشته های مهندسی مواد و متالوژی مقطع کارشناسی

طبقه سوم ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

3-44868401

داخلی : 6616

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

رئوس وظایف

محل استقرار

شماره تماس

تصویر پرسنلی

12

امیر

داودی

کارشناس آموزش

کارشناس رشته مهندسی هوا فضا در مقطع ارشد و دکتری

طبقه سوم ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

3-44868401

داخلی : 6641

13

پریسا

دهوره

کارشناس پژوهش

کارشناس پژوهشی رشته های مهندسی هوا فضاو مواد (کلیه گرایش­ها)

طبقه دوم ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

3-44868401

داخلی : 6605

14

سیما

عشقی

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه SEM و سازه و ژئوتکنیک

طبقه همکف ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

3-44868401

داخلی : 6636

http://engineering.srbiau.ac.ir/images/engineering/fa/page/editor/2019/1564311478-scan0001.jpg

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

رئوس وظایف

محل استقرار

شماره تماس

تصویر پرسنلی

15

فرنوش

فدائی­ شهدا

مسئول IT دانشکده فنی و مهندسی

مسئول سایت ارشد و دکتری دانشکده فنی و مهندسی

طبقه همکف ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

3-44868401

داخلی : 6669

16

امیر

صادقی

کارشناس آزمایشگاه مهندسی معدن

کارشناس آزمایشگاه مهندسی معدن دانشکده فنی  و مهندسی

ساختمان شیخ بهایی واحد (آزمایشگاه معدن)

44865335

 

17

فاطمه

نعمتی

کارشناس پژوهش

کارشناس پروژهشی رشته های(سازه دریایی-ورزش-نساجی-معدن-هسته ای سازه کشتی-پرتو پزشکی)

طبقه دوم ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

3-44868401

داخلی : 6627

18

مصطفی

مردی

کارشناس مسئول پژوهش

کارشناس پژوهشی رشته مهندسی صنایع ( کلیه مقاطع)

طبقه دوم ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

3-44868401

داخلی : 6643

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

رئوس وظایف

محل استقرار

شماره تماس

تصویر پرسنلی

19

احمد

نوری

کارشناس رایانه

پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های سایت دانشکده و سیستم های کارمندان  و اساتید دانشکده

سایت کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی

3-44868401

داخلی : 6670

20

اشرف سمیعی کارشناس آموزش   طبقه سوم دانشکده فنی و مهندسی    
21 مسعود محبی کارشناس آزمایشگاه  کارشناس آزمایشگاه سازه و ژئوتکنیک زیر زمین دانشکده فنی و مهندسی 44868524

22

سیروس

بحری شیروانه ده

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه جوشکاری

ساختمان آزمایشگاه مهندسی مواد و متالوژی

44868476

http://engineering.srbiau.ac.ir/images/engineering/fa/page/editor/2019/1564204764-jul24-02.jpg

23

پروانه

انصاری

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه خوردگی و مهندسی سطح

طبقه همکف ساختمان دانشکده فنی و منهدسی

3-44868401

داخلی : 6642

http://engineering.srbiau.ac.ir/images/engineering/fa/page/editor/2019/1564204964-scan0004.jpg

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

رئوس وظایف

محل استقرار

شماره تماس

تصویر پرسنلی

24

علی

کرم بخش اسفند آبادی

کارشناس آزمایشگاه

کارگاه عمومی ( هدف عمده این آزمایشگاه فراهم آوردن امکاناتی برای نمونه‌سازی دانشجویان مهندسی است. در حال حاضر این کارگاه بیشتر جنبه آموزشی دارد.)

ساختمان  آزمایشگاه مهندسی مواد و متالوژی

44868476

http://engineering.srbiau.ac.ir/images/engineering/fa/page/editor/2019/1564816289-karambakhsh.png

25

مهدی

زاهدی

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه ریخته­گری و انجماد

ساختمان آزمایشگاه مهندسی مواد و متالوژی

44868476

http://engineering.srbiau.ac.ir/images/engineering/fa/page/editor/2019/1564545019-photo-2018-01-27-10-24-35-.jpg

26

بهروز

پارنج

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه متالوگرافی

ساختمان آزمایشگاه مهندسی مواد و متالوژی

44868476

http://engineering.srbiau.ac.ir/images/engineering/fa/page/editor/2019/1564294723-behrooz.jpg

27

محمد رضا

نورانی

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه TEM

طبقه همکف ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

3-44868401

داخلی : 6636

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

رئوس وظایف

محل استقرار

شماره تماس

تصویر پرسنلی

28

سیدرسول

اندرز

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد

ساختمان آزمایشگاه مهندسی مواد و متالوژی

44868476

http://engineering.srbiau.ac.ir/images/engineering/fa/page/editor/2019/1564544940-andarz.jpg

29

علی

برخورداری

رئیس  آزمایشگاه های دانشکده فنی و مهندسی

آزمایشگاه فرآوری مواد

ساختمان آزمایشگاه مهندسی مواد و متالوژی

44868476

http://engineering.srbiau.ac.ir/images/engineering/fa/page/editor/2019/1564817468-img048.jpg

30

ابوالفضل

سامنی

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس عملیات حرارتی

ساختمان آزمایشگاه مهندسی مواد و متالوژی

44868476

http://engineering.srbiau.ac.ir/images/engineering/fa/page/editor/2019/1564204821-sameni.jpg

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

رئوس وظایف

محل استقرار

شماره تماس

تصویر پرسنلی

31

حمیرا

جمالی شورکی

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه سرامیک

ساختمان آزمایشگاه مهندسی مواد و متالوژی

44868476

http://engineering.srbiau.ac.ir/images/engineering/fa/page/editor/2019/1564310208-1-2-.jpg

32

سحر

اسدی

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه سرامیک

ساختمان آزمایشگاه مهندسی مواد و متالوژی

44868476

http://engineering.srbiau.ac.ir/images/engineering/fa/page/editor/2019/1564310194-20151118-093646-1.jpg

33

جلال

موسوی

رئیس امور اداره عمومی و پشتیبانی ساختمان آزمایشگاه مهندسی مواد و متالوژی

کلیه امور مربوط به ساختمان آزمایشگاه مهندسی مواد و متالورژی

ساختمان آزمایشگاه مهندسی مواد و متالوژی

44868482

34

حسن

افشاری

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه هوافضا

ساختمان شیخ بهایی واحد

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

رئوس وظایف

محل استقرار

شماره تماس

تصویر پرسنلی

35

احسان

آقاعلیخانی

متصدی امور دفتری و بایگانی

مسئول دفتر ریاست محترم دانشکده

دفتر ریاست دانشکده فنی و مهندسی

44868404

44868407

36 اعظم  شجاعی کارشناس آموزش طبقه اول ساختمان فنی و مهندسی

44868401 

داخلی 6613

37

لیلا

وحیدی

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه مهندسی نساجی

طبقه همکف ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

3-44868401

داخلی : 6607

38

امیر

نیک مهر

سرپرست اداره امورعمومی پشتیبانی

کلیه امور مربوط به ساختمان دانشکده فنی و مهندسی و آزمایشگاه مجاور

طبقه دوم ساختمان دانشکده فنی ومهندسی

44868405

داخلی : 6625

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

رئوس وظایف

محل استقرار

شماره تماس

تصویر پرسنلی

39

محسن

حصارکی

خدمتگزار

نطافت ساختمان آزمایشگاه مجاور دانشکده فنی و مهندسی

ساختمان آزمایشگاه مجاور ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

6671

40

امید

عاقلی

کارشناس امور اداری

انجام امور دبیرخانه دانشکده

ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

3-44868401

داخلی : 6684

41

رحیم

عبدی

رئیس اداره امور دانشجویی و فرهنگی

انجام امور دانشجویی(نظام وظیفه-معافیت تحصیلی-سنوات-لغو معافیت-تخفیف دانشجویی

طبقه اول ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

3-44868401

داخلی : 6662

42

علیرضا

فیروزی

کارشناس امور فرهنگی و دانشجویی

انجام امور دانشجویی(نظام وظیفه-معافیت تحصیلی-سنوات-لغو معافیت-تخفیف دانشجویی

طبقه اول ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

3-44868401

داخلی : 6603

43 معصومه  دمیرچلی کارشناس آزمایشگاه هسته ای ساختمان فیزیک پلاسما