برنامه ترمیک

 

رشته و گرایش

مقطع

دانلود

مهندسی معدن - استخراج مواد معدنی

ارشد

دانلود

مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی

ارشد

دانلود

مهندسی معدن - استخراج مواد معدنی

دکتری

دانلود

مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی

دکتری

دانلود

مهندسی معدن - مکانیک سنگ

دکتری

دانلود

مهندسی مواد و متالورژی - سرامیک (ورودی 95 به بعد)

کارشناسی

دانلود

مهندسی مواد و متالورژی - متالورژِی (ورودی 95)

کارشناسی

دانلود

مهندسی مواد و متالورژی - علم مواد

کارشناسی

دانلود

مهندسی مواد و متالورژی - سرامیک (۹۴ به قبل)

کارشناسی

دانلود

مهندسی مواد و متالورژی - متالورژِی (94 به قبل)

کارشناسی

دانلود

مهندسی مواد - شکل دادن فلزات

ارشد

دانلود

مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

ارشد

دانلود

مهندسی مواد - سرامیک

ارشد

دانلود

مهندسی مواد - جوشکاری

ارشد

دانلود

مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت مواد

ارشد

دانلود

مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

ارشد

دانلود

مهندسی مواد و متالورژی - مواد پیشرفته

دکتری

دانلود

مهندسی نساجی

کارشناسی

دانلود

مهندسی نساجی - الیاف

ارشد

دانلود

مهندسی نساجی - نانو فناوری

ارشد

دانلود

مهندسی نساجی - مدیریت تولید

ارشد

دانلود

مهندسی نساجی - فناوری

ارشد

دانلود

مهندسی شیمی نساجی و رنگ

ارشد

دانلود

مهندسی نساجی - الیاف نساجی

دکتری

دانلود

مهندسی نساجی - فناوری نساجی

دکتری

دانلود

مهندسی پرتو پزشکی

کارشناسی

دانلود

مهندسی هسته‌ای

کارشناسی

دانلود

مهندسی پرتو پزشکی

ارشد

دانلود

مهندسی هسته‌ای - رآکتور

ارشد

دانلود

مهندسی هسته‌ای - گداخت هسته‌ای

ارشد

دانلود

مهندسی هسته‌ای - چرخه سوخت و مواد هسته‌ای

ارشد

دانلود

مهندسی هسته‌ای - انرژی هسته‌ای

دکتری

دانلود

مهندسی پرتوپزشکی

دکتری

دانلود

مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

ارشد

دانلود

مهندسی معماری کشتی - سازه کشتی

ارشد

دانلود

مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

دکتری

دانلود

مهندسی صنایع

کارشناسی

دانلود

مهندسی صنایع - سلامت

ارشد

دانلود

مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وری

ارشد

دانلود

مهندسی صنایع -- سیستم‌های مالی

ارشد

دانلود

مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی

ارشد

دانلود

مهندسی صنایع

دکتری

دانلود

مهندسی صنایع - سیستم‌های کلان

ارشد

دانلود

مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم

ارشد

دانلود

مهندسی ورزش

کارشناسی

دانلود

مهندسی هوا فضا

کارشناسی

دانلود