درباره دانشکده

 
 
دانشکده فنی و مهندسی با زیربنای ۶۵۰۰ متر مربع و در پنج طبقه یکی از ۱۷ دانشکده ومراکز تحقیقاتی واحد علوم و تحقیقات می باشد. در مجاورت این دانشکده ساختمان آزمایشگاهها با زیر بنای ۲۷۰۰ متر مربع و در دو طبقه قرار گرفته است. این دانشکده دارای ۱۵۳۲ دانشجو در مقطع کارشناسی، ۱۸۶۸ دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد و ۷۶۹ دانشجو در مقطع دکتری می باشد.
فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشکده برای مقاطع دکتری، کارشناسی‌ارشد و کارشناسی ارائه می گردد.
رشته های تحصیلی فعال در حال حاضر شامل ۳۰ رشته در ۱۱ گرایش در مقطع کارشناسی و ۱۱ رشته و۳۵ گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و ۱۱ رشته و ۳۰ گرایش در مقطع دکتری می باشد.
تعداد اعضای هیأت علمی دانشکده 56 نفر می باشد که علاوه بر این تعداد حدود 84 نفر استاد مدعو نیز درهرترم، امورآموزشی و پژوهشی دانشجویان را با هماهنگی مدیران گروههای آموزشی انجام می دهند.
تعداد دانشجویان فعال دانشکده در کلیه مقاطع در حال حاضر ۳۹۶۹ نفر می باشند و تا کنون حدود ۲۸۱۷ نفر در مقاطع و رشته‌های مختلف فارغ‌التحصیل گردیده اند.