آزمایشگاه TEM

در میکروسکوپ الکترونی عبوری ، عبور باریکه الکترونی از نمونه موجب تولید سیگنال می شود. به این ترتیب ویژگی های مختلف ماده از قبیل فازهای تشکیل دهنده و ارتباط این فازها با یکدیگر به کمک سیگنال های میدان روشن، میدان تاریک و الگوی پراش امکان پذیر خواهد بود.

 

تجهیزات و خدمات

میکروسکوپ الکترونی عبوری PHILIPS EM 208:

مدل و شرکت سازنده: PHILIPS  EM 208

بیشترین بزرگنمایی: 180.000 برابر

تعداد نمونه داخل محفظه: یک نمونه

ولتاژ کاری : حداکثر  kV 100 

قدرت تفکیک:  

            °A 3/4 (point to point)

           °A 4/5 (lattice image)

فیلمان تفنگ الکترونی: تنگستن

زاویه گردش (tilt) = ° 6

 

 - الکترو جت پولیش

 

 

        

کارشناس آزمایشگاه:  آقای محمدرضا نورانی

 

شماره تماس: 44868421  الی  30   داخلی 6636

واقع در: طبقه همکف دانشکده فنی و مهندسی