آزمایشگاه SEM

در میکروسکوپ های الکترونی روبشی، از باریکه الکترونی برای بررسی ویژگی های مختلف ماده استفاده می شود. پرتو الکترونی تولید شده در تفنگ، توسط یک یا دو لنز در یک نقطه متمرکز می شود. این پرتو الکترونی بر روی سطح نمونه آزمایشی در جهات X و Y جاروب می شود.

 

تجهیزات و خدمات

- میکروسکوپ الکترونی روبشی :Leo 440i

مدل و شرکت سازنده:    Leo 440i

بیشترین بزرگنمایی: 70.000 برابر

تعداد حداکثر نمونه داخل محفظه: 8 عدد

جهات حرکت نمونه:  Tilt ، Z، Y ، X و Rotate

فیلمان تفنگ الکترونی: تنگستن

- دستگاه پوشش‌دهی طلا (Sputter Coater)

- دستگاه تبخیر کربن

- آنالیز عنصری به کمک سیستم EDS برای عناصر با عدد اتمی بالاتر از بور

- ارائه تصاویر ریزساختاری با بزرگنمایی بالا

 

 

 

کارشناس آزمایشگاه:  خانم سیما عشقی

 

شماره تماس: 44868421  الی 30   داخلی 6609

واقع در: طبقه همکف دانشکده فنی و مهندسی