آزمایشگاه عملیات حرارتی

هدف آزمایشگاه عملیات حرارتی فراهم آوردن امکانات برای تغییر خواص مواد مهندسی به‌وسیله اعمال چرخه حرارتی است. از این رو، در این آزمایشگاه کوره‌های آزمایشگاهی در بازههای دمای کاری مختلف وجود دارد. علاوه بر این، کوره حمام نمک برای عملیات حرارتی و عملیات سطحی آلیاژها در شرایط کنترل‌شده و دستگاه آزمون جامینی برای تعیین سختی‌پذیری فولادها در این آزمایشگاه تدارک دیده شده است. برای ارزیابی تاثیر چرخه‌های حرارتی بر خواص آلیاژها نیز از دستگاه سختی‌سنج در این آزمایشگاه استفاده می‌شود.

 

تجهیزات و خدمات

- کوره الکتریکی از دمای 400 تا 1600 درجه سانتیگراد

- سختی‌سنج

- سختی‌سنج دیجیتال

- سخت‌کاری شعله‌ای

- کاتر اتوماتیک

- حمام نمک

- نمونه‌گیر آزمون جامینی

 

 

           

کارشناس آزمایشگاه    :آقای ابوالفضل سامنی   

 

شماره تماس: 44868476  

واقع در: مجتمع آزمایشگاهی مهندسی متالورژی و مواد