آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد

در آزمایشگاه خواص مکانیکی، رفتار مواد مهندسی در شرایط مختلف بارگذاری و دمایی بررسی می‌شود. برای نیل به این هدف دستگاه‌هایی از قبیل کشش، کشش دمای بالا، ضربه، سختی‌سنج، خزش، خستگی و سایش در این آزمایشگاه گردآوری شده است. امکانات این آزمایشگاه برای دانشجویان و محققان رشته های مهندسی مواد، مهندسی مکانیک، مهندسی پزشکی و مهندسی عمران قابل استفاده است.

 

تجهیزات   و خدمات

- دستگاه آزمون یونیورسال 30 تن (کشش، فشار، خمش)
- دستگاه آزمون خستگی (چرخشی- پیچشی) 
- دستگاه تست خزش ( تا حدکثر دمای
°C 1100)
- دستگاه آزمون ضربه 
- دستگاه سختی سنج یونیورسال (ویکرز، برینل، انواع راکول)

- دستگاه آزمون تست سایش

- دستگاه آزمون کشش گرم

 

 

         

کارشناس آزمایشگاه:        آقای رسول اندرز

 

شماره تماس: 44868476

واقع در: مجتمع آزمایشگاهی مهندسی متالورژی و مواد