کارگاه عمومی

 

هدف عمده این آزمایشگاه فراهم آوردن امکاناتی برای نمونه‌سازی دانشجویان مهندسی است. در حال حاضر این کارگاه بیشتر جنبه آموزشی دارد.

 

تجهیزات و خدمات 

- دستگاه تراش

- دستگاه فرز CNC

- دستگاه گیوتین

- اره نواری

 

 

 

 

کارشناس آزمایشگاه:             آقای علی کرم بخش 

 

شماره تماس: 44868476  

واقع در: مجتمع آزمایشگاهی مهندسی متالورژی و مواد