آزمایشگاه هسته ای

 

امروزه نقش انرژی هسته‌ای در علوم پیشرفته، برکسی پوشیده نیست. دانش هسته‌ای کاربردهای گسترده‌ای در علوم دیگر چون باستان‌شناسی، محیط زیست، کشاورزی، جرم شناسی، تولید نیرو، رادیوداروها و صنعت دارد. روش‌های هسته‌ای از دقت، صحت و سرعت بالا در اندازه گیری‌ها بهره می‌برند و از این نظر منحصر بفرد می‌باشند؛ ولی تجهیزات مورد نیاز گران‌قیمت و دسترسی به آنها دشوار می باشد. آزمایشگاه هسته‌ای واحد علوم و تحقیقات از تعدادی آزمایشگاه مختلف با توانایی‌های متفاوت تشکیل شده است. این آزمایشگاه قادر به سرویس دهی "آزمایشگاه‌های فیزیک هسته‌ای"، "فیزیک نوترون و پرتودهی مواد"، "اندازه گیری و آشکارسازی تابش‌های هسته‌ای" و "دزیمتری پرتوها" به دانشجویان مقاطع مختلف و محققان در همه گرایش‌های مهندسی هسته‌ای و پرتوپزشکی می‌باشد.

 

تجهیزات و خدمات 

- طیف سنجی پیشرفته با قابلیت اندازه گیری ناخالصی نمونه های مختلف جامد (سنگ معدن) و مایعات (آبهای نوشیدنی و پرورش ماهی)

- طیف سنجی پیشرفته چشمه های تابنده آلفا و بتا برای تشخیص فراوانی گاز رادون و تشخیص نمونه های رادیو اکتیو پزشکی و کاربردهای صنعتی به کمک دتکتور سد سطحی و پلیمر CR-39

- طیف سنجی تک کانال (تک انرژی) دارای کاربردهای صنعتی و پزشکی و ...

- طیف سنجی تک کانال (تک انرژی) دارای کاربردهای صنعتی قابل حمل بیابانی

- طیف سنجی سنتیلاتور مایع دارای کاربرد ویژه

- شمارنده همزمانی (Coincidence Spectroscopy) برای تشخیص ناخالصی های ویژه با درصد دقت بالا

- اندازه گیری و تعیین شار نوترون با انرژی های مختلف با روشهای مختلف

- اندازه گیری و تعیین ناخالصی به کمک روش اکتیواسیون نوترونی با انرژی های خاص

- پیشرفته تعیین نقص ساختاری سلول های خورشیدی و تعیین راندمان سلولهای خورشیدی و پنلهای خورشیدی

- پیشرفته تعیین و اندازه گیری دوز گاما و نوترونهای با انرژی مختلف

- دوزیمتر با TLD انواع مختلف گاما و نوترون

- دوزیمتری با پلیمر CR-39

- مولد باریکه پرتو ایکس با انرژی چند keV دارای کاربرهای مختلف موادی

 

 

کارشناس آزمایشگاه:   خانم معصومه دمیرچلی

 

شماره تماس:    44869645 و 86  داخلی 6813

واقع در: ساختمان شماره 2 فیزیک پلاسما