ساختار آموزش دانشکده

 

 

مدیر آموزش

آقای حسنی

6615

کارشناس  مهندسی هوا فضا

آقای شیرزاد

6654

کارشناس مهندسی معدن، نساجی

آقای عباس نژاد

6640

گروه صنایع دریایی

آقای داودی

6641

کارشناس مهندسی پرتوپزشکی و هسته‌ای

خانم کرمی

6679

کارشناس مهندسی مواد

آقای نجفی

6616

کارشناس مهندسی ورزش

آقای گیلا

6637

کارشناس مهندسی صنایع(ارشد و دکتری)

آقای قدیمی

6678

خدمات ماشینی

خانم پاکرو

6665

اداره دروس و  امور هیأت علمی

خانم عبداللهی

6612

کنترل کلاس های ساختمان دانشکده

آقای دربندی

6660

کنترل کلاس های ساختمان آزمایشگاه

آقای ارجمندی

6632

بایگانی آموزش

آقای مهدی احمدی

6601

تایپ آموزش

خانم امامقلی‌زاده

6659

کارشناس مسئول امور دانش ­آموختگان

آقای جبارپور

6647

کارشناس امور دانش ­آموختگان

آقای فرزانه

6647

بایگان دانش ­آموختگان

آقای وطن پرست

6654