برد مالی

                 

 

·        قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده فنی و مهندسی:

 جهت مشاهده وضعیت بدهی و شهریه خود به سایت اینترنتی واحد قسمت امور مالی ، گزینه وضعیت مالی مراجعه نمایید و از طریق گزینه پرداخت شهریه ، اقدام به پرداختد بدهی شهریه نمایید ·    مدارک مورد نیاز جهت اخذ تخفیف مقرر در ماده 12 آیین نامه تخفیف شهریه تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی:

 1- تصویر برگه تثبیت مالی مربوط به نیمسال مورد درخواست یا تصویر پشت و روی کارت دانشجویی متقاضی ( کارت دانشجویی بایستی دارای اعتبار باشد )

2- اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و دانشجوی هم زمان شاغل به تحصیل در خانواده

( منظور از دانشجوی شاغل به تحصیل : همسر دانشجو ، برادر ، خواهر ، پدر ، مادر و فرزندان تحت تکفل است )

3- اصل گواهی اشتغال به تحصیل معتبر مربوط به دانشجوی هم زمان شاغل به تحصیل در خانواده مربوط به نیمسال مورد درخواست

4- کارنامه تحصیلی ( توسط کارشناس رشته صادر می گردد )

تبصره 1- : به دلیل اینکه هر دو دانشجوی تحت تکفل در خانواده می بایست مجرد باشند ارائه اصل شناسنامه هر دو الزامیست .

تبصره 2- : می بایست کلیه نمرات نیمسال قبل دانشجو اعلام و در نیمسال گذشته مشروط نشده باشد .

تبصره 3- : مهلت ارائه درخواست تخفیف شهریه جهت نیمسال اول تا پانزدهم آذر ماه و جهت نیمسال دوم تا پانزدهم اردیبهشت ماه می باشد . ( مدارک تخفیف شهریه مربوط به نیمسال های قبل ، قابل ارسال و اعمال نمی باشد .)                                 

                                                                                             

 

   کارشناس امور مالی دانشکده:   آقای رضایی    داخلی 6651