برد دانشجویی و فرهنگی

تلفن تماس امور دانشجویان ۴۴۸۶۸۴۲۰-۰۲۱
زمان پایان ترم برای دانشجویان مشمول در نیمسال اول سی ام دی ماه و در نیمسال دوم پانزدهم تیرماه می باشد.

 

 کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی، که در ترم دهم خود دروس پروژه و کارآموزی اخذ نموده اند و تا پیش از شروع مهرماه 1400 نمره خود را دریافت نکرده اند و واحد دیگری نیز برای پاس کردن ندارند،  ضروری است برای نیمسال مهر 1400 اقدام به دریافت سنوات (ترم یازدهم) نمایند.   

 

آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه
 
 
اطلاعیه ها
 
 
فرم ها